Aurga Smart DSLR Assistant
Aurga Smart DSLR Assistant
Aurga Smart DSLR Assistant
Aurga Smart DSLR Assistant
Aurga Smart DSLR Assistant
Aurga Smart DSLR Assistant
Aurga Smart DSLR Assistant
Aurga Smart DSLR Assistant
Aurga Smart DSLR Assistant
Aurga Smart DSLR Assistant

Aurga Smart DSLR Assistant

NovoDealShop

Regular price $249.00 $175.00

ONLY LEFT

Guaranteed Safe Checkout

ONLY LEFT

Aurga让您可以轻松拍摄多种类型的照片。我们分析了数百和数千张照片,以确定拍摄条件的最佳设置,而Aurga强大的智能系统可立即为您提供6种快速选项,只需按一下按钮即可满足常见需求。 

由于其数据库不断更新,您将始终拥有适合任何镜头的技术。

特征

 • Aurga可让您使用直观的iOS 9.0+或Android 4.4+应用程序无线控制您的相机,无线控制可达100英尺。
 • 支持焦点堆叠/ HDR /平均降噪/最大降噪/中等降噪堆叠
 • 可编程的间隔计可以节省大量的拍摄时间
 • Aurga允许摄影师桥接多个摄像头。通过一个应用程序,摄影师可以控制许多相机,以查看实时图像,设置相机设置和拍摄照片。
 • 通过高速流媒体随时存储或分享照片和视频,并通过手机,笔记本电脑或平板电脑访问这些照片和视频。
 • 电池寿命长达10小时

 

规格

 • 产品尺寸:3.5 x 1.4 x 1.4英寸
 • 封装尺寸:4.7 x 4.7 x 2.5英寸
 • 适用相机型号:尼康:Df,D3,D3s,D4,D4s,D5,D90,D300,D300s ,; D500,D600,D610,D750,D800,D800e,D810,D810a,D850,D3200,D3300 D3400 D5000 D5100 D5200 D5300 D5500 D5600 D7000 D7100 D7200 D7500(不断更新)
 • 佳能:EOS1DMarkⅢ/Ⅳ,EOS 1D X,EOS 1D XMarkⅡ,EOS5DMarkⅡ/Ⅲ/Ⅳ,EOS 5DS,EOS 5DS R,EOS6D,EOS 6DMarkⅡ,EOS 7D,EOS 7DMarkⅡ,EOS 50D ,EOS 60D,EOS 60Da,EOS 70D,EOS 77D,EOS 80D,EOS 100D,EOS 400D(Rebel XTi / Kiss X),EOS450D(Rebel XSi / Kiss X2),EOS 500D(RebelX1i / Kiss X3),EOS550D(Rebel) T2i / Kiss X4),EOS 600D(Rebel T3i / Kiss X5),EOS650D(Rebel T4i / Kiss X6),EOS 700D(Rebel T5i / Kiss X7i),EOS750D(Rebel T6i / Kiss X8i),EOS 760D(Rebel T6s / Kiss 8000D),EOS800D(Rebel T7i / Kiss X9),EOS 1000D,EOS 1100D,EOS 1200D(Rebel T5 / Kiss X70),EOS1300D(Rebel T6 / Kiss X80)(不断更新)
 • 包装清单:1。Aurga WiFi远程摄像头控制器; 2.Aurga码头; 3.Standard Mini USB线(请确认您的相机是否使用标准迷你USB接口,您需要为以下尼康相机购买UC-E6线:Df,D3200,D3300,D5000,D5100,D5200,D5300,D5500, D5600,D750,D7100,D7200,D7500。部分相机使用迷你USB 3.0线,我们可以使用迷你USB充电线); 4.Micro USB电缆,用于给电池充电; 5.Aurga用户手册

 

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 5-10 days